Съдружници в дружеството са лица с дългогодишен професионален опит в сферата на застраховането - юристи и застрахователни посредници. Ние разполагаме също така със специалисти в различни области на науката, техниката и медицината, които могат да дадат компетентно и назависимо становище по вашата щета пред застрахователя, което да може да бъде отстоявано и в съдебен спор.  

Петър Знеполски: Съдружник. Завършил е висше юридическо образование в СУ "Св. Климент Охридски". От 1996 г. до 2008 г. е работил в дирекция "Правна" на ЗПАД "Булстрад" (понастоящем - ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"). От 2009 г. е член на Софийска адвокатска колегия, като основна част от професионалната му насоченост заема застрахователното право. Специализирал е в Англия.

Михаил Стоев: Управител и съдружник, който от 2000 г.  се занимава активно със застрахователно посредничество в общото застраховане. Извършвал е дейност по сключване на застраховки като служител на застрахователен агент "Ес Ди Ай" ООД и като служител на застрахователен брокер.


  Всички права запазени © 2011 Уеб дизайн и програмиране Ирида Дизайн