КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Бързо становище дали са нарушени правата ви и как ще ви помогне нашия екип.

КАК РАБОТИМ ЗА ВАС

Получаваме заплащане само при положителен резултат за вас, постигнат с нашето съдействие извънсъдебно.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ

Защото съдействието от специалист с опит в застраховането увеличава шанса ви да получите обезщетение с поне 75%.

КОИ СМЕ НИЕ

"Помощ при щети" ООД е създадено от професионалисти в застраховането, за да ви оказва съдействие, да ви представлява и да защитава интересите ви пред застрахователните компании, Гаранционния фонд (ГФ) или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), извършващи дейност в страната, както и пред чуждестранни застрахователни компании по повод на настъпили в чужбина застрахователни събития.

Ние можем да ви съдействаме при щети по застраховки "Каско", "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука",  "Карго", "Отговорност на превозвача", "Медицински разноски", имуществени застраховки, професионални отговорности и др.